Διδακτορικές διατριβές

Το Εργαστήριο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, Πόλης και Πολιτισμού έχει υποστηρίξει την εκπόνηση δύο διδακτορικών διατριβών οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και υποστηριχθεί επιτυχώς: