Πρόσωπα

Το Εργαστήριο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, Πόλης και Πολιτισμού διευθύνεται από την καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη.
Συνεργαζόμενα μέλη του εργαστηρίου αποτελούν καθηγητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης, μέλη ΔΕΠ άλλων Σχολών με συναφή αντικείμενα, υποψήφιοι διδάκτορες και ερευνητές.