Πύργος Ηλείας: Ανάπλαση βιομηχανικού συγκροτήματος Ξυστρή, Μανωλοπούλειου Νοσοκομείου και σύνδεση με το κέντρο της πόλης

Ερευνητικά προγράμματα

Πύργος Ηλείας: Ανάπλαση βιομηχανικού συγκροτήματος Ξυστρή, Μανωλοπούλειου Νοσοκομείου και σύνδεση με το κέντρο της πόλης

«Ολοκληρωμένη προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχιτεκτονικού συνόλου που αποτελείται από τα κτήρια: Μανωλοπούλειο Νοσοκομείο, Ελαιουργία Ξυστρή και συγκρότημα κτηρίων Σιδηροδρομικού Σταθμού μαζί με την ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων που τα περιβάλουν και τα συνδέουν με το ιστορικό κέντρο της πόλης του Πύργου Ηλείας, ως βάση για την τεκμηρίωση και υποβολή πρότασης για υπαγωγή σε πρόγραμμα ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης του ΕΣΠΑ».

Προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Τμ. Αρχιτεκτόνων ΠΚ και τον Δήμο Πύργου Ηλείας. 2010
Ερευνητική ομάδα:
Αμαλία Κωτσάκη (επιστ. υπεύθυνη), Παν. Καραμανέα, Ν. Πατσαβός, Δ. Ρότσιος, δωδεκαμελής ομάδα φοιτητών του Τμ. Αρχιτεκτόνων ΠΚ.

Αντικείμενο της έρευνας :
– η αναγνώριση και ο εντοπισμός της αξίας για την πόλη του Πύργου του αρχιτεκτονικού συνόλου που αποτελείται από τα κτήρια και τις εκτάσεις που τα περιβάλουν: Μανωλοπούλειο Νοσοκομείο (νεοκλασσικό), Βιομηχανικό Συγκρότημα Ξυστρή (συγκρότημα έξι βιομηχανικών κτηρίων (από τις αρχές του 20ου αι μέχρι 1970), και συγκρότημα ΟΣΕ ( κτίσματα του 1870 – Σιδηροδρομικός Σταθμός, Μηχανοστάσιο) σε συσχετισμό με το κτηριακό απόθεμα της πόλης καθώς και των δυνατοτήτων που αυτά προσφέρουν για την γενικότερη αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντός της.
– η διερεύνηση των νέων χρήσεων που μπορούν να στεγάσουν τα κτήρια μετά την αποκατάστασή τους.