Ιεράπετρα: Καταγραφή, αποτίμηση και προτάσεις ανάπλασης

Ερευνητικά προγράμματα

Ιεράπετρα: Καταγραφή, αποτίμηση και προτάσεις ανάπλασης μέρους της Παλιάς Πόλης

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα «Καταγραφή και τεκμηρίωση του ιστορικού κτηριακού αποθέματος στο κέντρο της Ιεράπετρας (Παλιά Πόλη – Κάτω Μερά) με ενδεικτική πρόταση ανάπλασης ενός επιμέρους συνόλου του» είναι προϊόν της συνεργασίας του Πολυτεχνείου Κρήτης με την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας και τον Δήμο Ιεράπετρας, σύμφωνα με τη σχετική Προγραμματική Σύμβαση.

Σκοπός του Ερευνητικού Προγράμματος είναι η καταγραφή καθώς και η ιστορική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του κτηριακού αποθέματος που συγκροτεί τον ιστό του ιστορικού κέντρου της πόλης της Ιεράπετρας (Παλιά πόλη Ιεράπετρας) καθώς και η σύνταξη πρότασης για την ανάδειξη του υπό εξέταση οικιστικού συνόλου και συγκεκριμένα στους τομείς Α και Α1 του σχεδίου πόλης Ιεράπετρας. Επιπροσθέτως, σκοπό του ερευνητικού έργου αποτελεί και η εξάσκηση φοιτητών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην καταγραφή κτηρίων και στη δημιουργία πρότυπου ερευνητικού υλικού για περαιτέρω εξέλιξη και μελέτη με προτάσεις επέμβασης στα μαθήματα αποτύπωσης/αποκατάστασης, όπως και σε πτυχιακές εργασίες.

Το ερευνητικό έργο οργανώθηκε σε δύο φάσεις.

Η Α΄ Φάση περιλαμβάνει την καταγραφή των κτισμάτων του ιστορικού κέντρου της Ιεράπετρας και συγκεκριμένα στους τομείς Α και Α1 του σχεδίου πόλης.

Η Β΄ Φάση εμπεριέχει την αξιολόγηση της καταγραφής και τεκμηρίωσης, τη διατύπωση των γενικών αρχών παρέμβασης σε ολόκληρη την παλιά πόλη ενδεικτική πρόταση ανάπλασης επιλεγμένων σημείων.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιστημονική Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος είναι η Αμαλία Κωτσάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης. Την Ομάδα εργασίας του Προγράμματος απαρτίζουν οι Επίκουροι Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης Αλέξανδρος Βαζάκας και Παναγιώτα Καραμανέα, καθώς και οι ειδικοί συνεργάτες-πολεοδόμοι Απόστολος Λαγαρίας και Λουκάς Τριάντης.

Στη δεύτερη φάση του ερευνητικού προγράμματος συνεργάστηκε ομάδα φοιτητών/τριών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης που αποτελείτο από τις/τους: Γ. Κοκολάκη, Σ. Παπαγγελή, Εμμ. Παπαδάκη, Βαγγέλη Σαμαρά και Ειρήνη Χατζηδάκη με την επίβλεψη των καθηγητών και ειδικών συνεργατών. Η Ομάδα εργασίας ευχαριστεί ιδιαίτερα τον πολιτικό μηχανικό κ. Γιώργο Σωμαράκη, καθώς και το προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας για τη συμβολή τους στην παροχή αρχειακού υλικού καθώς και την Γ.Γ του Δήμου Ιεράπετρας κ. Χριστοδούλου για την αμέριστη υποστήριξη σε θέματα διοικητικά.