Θερινό σεμινάριο 2022

2022 Θερινό αρχιτεκτονικό σεμινάριο

Παρίσι: Πόλη & Αρχιτεκτονική

Paris Transformations I:
architecturales, urbaines, metropolitaines